La teva botiga a Instagram i Facebook

Objectius Coneixerem la funció de compres d’Instagram i Facebook. Veurem quins són els requisits per poder activar-la i com s’ha de configurar. Continguts Requisits per vendre a Instagram Crear el catàleg de productes (Facebook i Instagram) Etiqueta publicacions amb els productes i enllaços a la botiga Exemples   Destinataris/es: Persones emprenedores, empreses, comerços i professionals autònoms…

Indicadors de Gestió, KPI i Quadre de Comandament Integral (CMI)

Objectius Disposar de coneixements bàsics en matèria d’indicadors de gestió i que vulguin dissenyar un Quadre de Comandament Integral. Continguts Establiment dels objectius estratègics, tàctics i operatius de l’empresa. Identificació dels indicadors claus de gestió per àrees funcionals. KPI (Key Performance Indicators) El Quadre de Comandament Integral (CMI. Balance Scorecard)   Destinataris/es: Persones emprenedores o gerents…

Porta a un nivell superior la selecció de personal. Mètode DISC

Objectiu Proporcionar eines i tècniques per a la selecció de personal que permeti als RRHH prendre decisions encertades l’hora de seleccionar candidats.Preveure en situacions d’estrès quin serà el comportament. Així com captar professionals que complementin amb diferents punts de vista, criteris, qualitats i habilitats els diferents perfils que existeixen a l’empresa. Continguts – ¿Què és…

Nou taller de formació per a seleccionadors/es “Porta a un nivell superior la selecció de personal. Mètode DISC”

Objectiu Proporcionar eines i tècniques per a la selecció de personal que permeti als RRHH prendre decisions encertades l’hora de seleccionar candidats.Preveure en situacions d’estrès quin serà el comportament. Així com captar professionals que complementin amb diferents punts de vista, criteris, qualitats i habilitats els diferents perfils que existeixen a l’empresa. Continguts – ¿Què és…

Crea les teves campanyes d’email màrqueting (newsletter)

Objectius Coneixerem, de forma pràctica, el procés per enviar una campanya d’email màrqueting (newsletters). Des de la recollida de contactes fins al disseny i enviament dels correus. Continguts Com enviar una campanya d’email màrqueting. Procesos del newsletters. Recollida de contactes. Disseny. Enviament de correus.   Destinataris/es: Persones emprenedores i empreses que necessitin eines de màrqueting.  No…

Anàlisi del Compte de Resultats

Objectius Ordenar i interpretar el Compte de Resultats, analitzar el marge brut, els costos fixes d’estructura i conèixer la rendibilitat econòmica de l’empresa. Continguts Ordenació i interpretació del Compte de Resultats. Anàlisi de l’estructura del Compte de Resultats. Anàlisi dels Costos Fixes i de l’EBITDA. Resultat Net, rendibilitat econòmica de l’empresa.   Destinataris/es: Persones emprenedores o…

Costos en empreses de serveis: costos i rendibilitat de serveis

Objectius Saber com elaborar el pressupost d’un servei, uns coneixements conceptuals bàsics de costos directes i indirectes o bé saber la rendibilitat d’un servei Continguts -Introducció a la comptabilitat analítica de costos; definició conceptual de costos directes, indirectes, variables i fixes. Sistemes de càlcul de costos. -Sistema de Costos per Comandes. Elaboració del pressupost i…