La teva botiga a Instagram i Facebook

Objectius Coneixerem la funció de compres d’Instagram i Facebook. Veurem quins són els requisits per poder activar-la i com s’ha de configurar. Continguts Requisits per vendre a Instagram Crear el catàleg de productes (Facebook i Instagram) Etiqueta publicacions amb els productes i enllaços a la botiga Exemples   Destinataris/es: Persones emprenedores, empreses, comerços i professionals autònoms…

Indicadors de Gestió, KPI i Quadre de Comandament Integral (CMI)

Objectius Disposar de coneixements bàsics en matèria d’indicadors de gestió i que vulguin dissenyar un Quadre de Comandament Integral. Continguts Establiment dels objectius estratègics, tàctics i operatius de l’empresa. Identificació dels indicadors claus de gestió per àrees funcionals. KPI (Key Performance Indicators) El Quadre de Comandament Integral (CMI. Balance Scorecard)   Destinataris/es: Persones emprenedores o gerents…

Formació: Decàleg de bones pràctiques per sobreviure els primers anys de vida de l’empresa

Objectius Transmetre i explicar a la persona emprenedora quines són les bones pràctiques empresarials que garanteixen la supervivència més enllà dels cinc primers anys de vida de l’empresa. Es posarà el focus als 10 indicadors que hem de tenir presents si volem assegurar la supervivència del nostre negoci. Continguts Sessió 1 Crea a partir d’una oportunitat…

NOTA INFORMATIVA SOBRE KITDigital

L’entitat RED.es del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha llançat en els darrers mesos el programa Kit Digital que té per objectiu ajudar les petites empreses i els professionals autònoms de qualsevol tipus de negoci a què es transformin digitalment adquirint una solució tecnològica en qualsevol dels següents 10 àmbits: Les empreses i autònoms beneficiaris podran…

Anàlisi del Compte de Resultats

Objectius Ordenar i interpretar el Compte de Resultats, analitzar el marge brut, els costos fixes d’estructura i conèixer la rendibilitat econòmica de l’empresa. Continguts Ordenació i interpretació del Compte de Resultats. Anàlisi de l’estructura del Compte de Resultats. Anàlisi dels Costos Fixes i de l’EBITDA. Resultat Net, rendibilitat econòmica de l’empresa.   Destinataris/es: Persones emprenedores o…

Obertes les inscripcions al taller de formació “Gestió dels sabotejadors interns: coaching&creences amb el joc del minijos”

Objectiu Capacitar per a la presa de decisions cap a la formació i/o ocupació, tenint en compte la situació de la persona respecte del mercat laboral. En aquesta activitat de creixement personal volem, específicament: 1. Introduir-se en les tècniques cognitives per desenvolupar una major eficàcia personal en la recerca d’ocupació. 2. Identificar als sabotejadors interns…

Crea la teva web amb WordPress

Objectius WordPress és un dels gestors de continguts més utilitzats per la creació de pàgines webs i blogs. L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer el funcionament d’aquest programa a nivell d’usuari, veient pas a pas com es crea una web amb WordPress i com mantenir el contingut actualitzat. Continguts Aspectes generals sobre les pàgines…