#economiacircular: Aprovada l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC)

El Consell de Ministres ha aprovat l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC), amb la qual es vol passar d’una economia lineal a una circular d’aquí a 2030, així com l’avantprojecte de llei de residus que preveu fer obligatòria la recollida separada de nous fluxos de residus i que, entre altres mesures, prohibeix els plàstics d’un sol…