El Servei a les Empreses té com a objectiu donar serveis d’alt valor afegit a la població activa i a les empreses. S’estructura en 5 línies diferenciades. Clicant sobre les icones, podràs accedir a la informació detallada de cada un dels serveis.