Contacte a: promocioeconomica@santjust.cat

Per telèfon: 93.480.48.00

LA GENERALITAT HA ACTIVAT LA FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL: que ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, persones autònomes i professionals per poder informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel COVID-19.

Més informació

On

Servei telemàtic

Contacte

promocioeconomica@santjust.cat
93.480.48.00

Horaris

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts de 16 a 18 h
Document amb tota la informació d’ajudes i mesures

IMPORTANT: ELS TRÀMITS S’HAN DE FER A L’ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT.

 

Prestació econòmica fins a 2.000€ per a la compensació de pèrdues econòmiques. Prestació extraordinària per haver cessat l’activitat
Ajuts de fins a 2.000€ fins a exhaurir el crèdit disponible i amb la finalitat de compensar pèrdues econòmiques a causa del Covid-19 Persones autònomes hagin cessat la seva activitat o hagin tingut una reducció d’ingressos del 75% de la seva facturació tindran dret a una prestació del 70% de la base de cotització durant un mes. Reial Decret 8/2020 Article 17.
Generalitat de Catalunya Govern d’Espanya
Lloc web Lloc web
Moratòria del pagament de cotitzacions socials a la Seguretat Social per part de persones autònomes i empreses Línies especials de crèdit per a PIMES i persones autònomes (ICO)
Es podrà sol·licitar una moratòria de les quotes de la Seguretat Social com a mesures extraordinàries recollides al Reial Decret 11/2020 Article 34 L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ofereix diverses línies de crèdit a autònoms/es i empreses per a facilitar-ne la liquiditat.
Govern d’Espanya Govern d’Espanya
Lloc web Lloc web
Ajut de 200€ destinat per a subministraments bàsics Moratòria del pagament d’impostos i cotitzacions per a PIMES i treballadors autònoms/es
La poden sol·licitar les persones treballadores amb càrregues familiars afectades per un ERTO, treballadores per compte propi, amb contracte temporal extingit o fixes discontinus. Les petites i mitjanes empreses podran sol·licitar una moratòria de 6 mesos sense interessos els per fer la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF).
Generalitat de Catalunya Govern d’Espanya
Lloc web Lloc web
Línies especials de crèdit per al sector turístic   Línia d’ajuts a professionals i microempreses del sector turístic
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ofereix una línia específica de préstecs per a persones autònomes i empreses del sector turístic i activitats connexes per facilitar-ne la liquiditat. Línia d’ajuts destinats a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 per a reprendre l’activitat
Govern d’Espanya Generalitat de Catalunya
Lloc web Lloc web
Subvencions per a pimes de comerç, artesania i moda   Mesures de suport al sector cultural
convocatòria 2020 de 7 programes de subvenció per a entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Paquet de mesures publicades al Real Decreto 17/2020 per a persones treballadores, autònomes i empreses del sector.
Generalitat de Catalunya Govern d’Espanya
Lloc web Lloc web
Plan acelera   Bonus social per al subministrament d’habitatge habitual
Línia de crèdit de l’ICO per tal de fomentar la digitalització de les pimes i així consolidar i fomentar el teletreball. Són mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020. Dret a percepció del bonus social per les persones autònomes que hagin patit una reducció en la seva facturació
Govern d’Espanya Govern d’Espanya
Lloc web Lloc web
Línies especials de finançament (ICF)   Moratòria del pagament de tributs de l’Agència Tributària de Catalunya
Línies especials de finançament per a autònoms/es, pimes i grans empreses que han vist afectades la seva facturació. Ajornament i modificació dels terminis de pagament vinculats amb l’Agència Tributària de Catalunya
Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
Lloc web Lloc web
Flexibilització dels contractes de subministraments d’electricitat   Dret d’adaptació de l’horari i/o reducció de jornada laboral per la cura de persones
Mesura de flexibilització per als contractes de subministrament d’electricitat que afectin a autònoms/es i empreses (Reial Decret Llei 11/2020 articles, 42, 43 i 44) Es promou l’adaptació de l’horari i/o reducció de la jornada laboral fins al 100% per a la cura de persones. Són mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020. (Article 6)
Govern d’Espanya Govern d’Espanya
Lloc web Lloc web

IMPORTANT: ELS TRÀMITS S’HAN DE FER A L’ADMINISTRACIÓ CORRESPONENT.

 

Ajut de 200€ destinat per a subministraments bàsics Borses de treball urgència COVID-19
La poden sol·licitar les persones treballadores amb càrregues familiars afectades per un ERTO, treballadores per compte propi, amb contracte temporal extingit o fixes discontinus. -. Borses de treball de la Generalitat de Catalunya per cobrir vacants a centres assistencials

-. Places de cobertura urgent per durant el període d’emergència ocasionat pel Covid-19

-. Borsa de treball de reforç a la campanya agrària de la Unió de Pagesos

Generalitat de Catalunya Diverses Institucions
Lloc web
Subsidi de caràcter temporal, destinat al col·lectiu de persones treballadores de la llar   Renda garantida de ciutadania
Podran beneficiar-se com a conseqüència de la manca d’activitat, reducció d’hores treballades o extinció del contracte Persones que, durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, tinguin ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya IRSC. Per al 2020, el llindar d’ingressos se situa en 664€ al mes en dotze pagues.
Govern d’Espanya Generalitat de Catalunya
Lloc web Lloc web
Mesures extraordinàries en matèria de protecció de persones desocupades   Mesures de suport al sector cultural
Mesures excepcionals del Real Decreto Ley 8/2020 i Real Decreto Ley 9/2020. (Articles 25, 26 i 27) relatives a la prestació per desocupació. Per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària en el sector cultural, les diferents administracions públiques han engegat un seguit de mesures per persones treballadores per compte aliena, autònoms/es i empreses del sector.
Govern d’Espanya Diverses institucions
Lloc web Accedir a la guia
Prorroga d’ofici del subsidi per desocupació    
No s’interromprà el pagament del subsidi per desocupació en cas de manca de presentació de sol·licitud de pròrroga.
Govern d’Espanya
Lloc web

Mesures extraordinàries referents a consum:

Des del 18 de març de 2020, entren en vigor les mesures urgents extraordinàries previstes en el Reial decret 8/2020.

Document informatiu de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables: Descarregar

Recomanació de l’Agència Catalana del Consum

La recomanació de l’Agència Catalana del Consum és que es faci un consum responsable i solidari i planificar les compres, comprar només el necessari i no acumular productes. En aquest enllaç podeu consultar més recomanacions que afecten als diferents contractes que fem els consumidors en el nostre dia a dia. Enllaç.

Al mateix lloc web, també trobareu informació d’interès referent a:

Mesures extraordinàries de suport a les famílies i les empreses

Mesures econòmiques d’ambit local

————————————————

 

 

Altres recursos web amb informació d’interès referent al COVID-19 que podeu consultar:

Guies i infografies referents al COVID-19 que podeu consultar:

 • Guia sobre les principals claus d’extensió i ampliació dels ajuts a persones autònomes fins al 31 de gener de 2021. Accedir
 • Document de l’Ajuntament de Sant Just on es recullen totes les mesures econòmiques orientades a empreses, persones autònomes i treballadors/es: Accedir
 • Guia pràctica amb preguntes freqüents sobre les mesures adoptades per als autònoms per part del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions: Accedir
 • Recomanacions per a l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400 m2: Accedir
 • Guia de bones pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial en establiments físics: Guia general
 • Guia de recomanacions higienico-sanitàries per a salons de perruqueria: Accedir
 • Guia de recomanacions a l’activitat comercial en el sector moda: Accedir
 • Guia de bones pràctiques als centres de treball: Accedir
 • Manual per a restauradors. Com superar el Post-Covid. Accedir
 • SOC – Empreses: mesures de suport pel manteniment de l’ocupació: Accedir
 • SOC – Autònoms/es: mesures de suport: Accedir
 • SOC – Treballadors/es. Com donar-se d’alta com a demandant d’ocupació: Accedir
 • Guia per generar Codis QR de tal forma que el client pugui accedir a la carta del restaurant o menú des del mòvil. Accedir