Qui som?

El Serveis de Promocó Econòmica integrat en l'Ajuntament de Sant Just Desvern, desenvolupa i implementa:

  • polítiques de dinamització empresarial i comercial i impulsa el creixement econòmic del territori, donant suport a les empreses i a la iniciativa emprenedora.
  • polítiques actives d'ocupació que contribueixen a la millora competencial de les persones en recerca de feina. 

 

La nostra missió consisteix en:

  • oferir serveis a la ciutadania i a les empreses, cercant en tot moment l'equilibri entre l'oferta i la demanda laboral, per mantenir la cohesió social i afavorir la igualtat d'oportunitats, aprofundint en un model de desenvolupament sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. 
  • donar serveis d’alt valor afegit a la població activa i a les empreses, per tal d’afavorir l’atracció, creació i consolidació de l’activitat econòmica i contribuir així a la capacitació de les persones i a la millora de la competitivitat empresarial del territori. 

 

La nostra visió es concreta en ser un referent municipal com a facilitadors de solucions en l’àmbit de la intermediació laboral, de la implantació d'empreses i de la consolidació i dinamització d’aquestes.

 

Els nostres valors:  

  • Igualtat d'oportunitats i progrés social. Promoure el desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, que apoderi a la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i afavoreixi el reequilibri entre territoris.  
  • Cooperació Público-privada. Impulsar la cooperació amb altres administracions a la vegada que col·laborar amb els actors principals del terrirtori que afavoreixin el desenvolupament econòmic i social-laboral de la ciutadania.  I on les bones pràctiques, la transparència, l'ètica professional i personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d'uns determinats valors, siguin les bases que consolidin el bon govern i l'orientació a la ciutadania.   
  • Economia social i sostenible al servei de les persones. Potenciar un model d'Economia Social i Solidària, on la pluralitat de sectors socials, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social, generin un desenvolupament econòmic més just.