SUBVENCIÓ PER A EMPRESES: PROGRAMA 3+6 per contractar 6 persones durant 9 mesos

El Ple Municipal d'octubre va aprovar per unanimitat les bases de la subvenció del Programa 3+6. Aquesta és una inicitiva de foment de l'ocupació de col·lectius amb dificultats d'inserció laboral que l'Ajuntament de Sant Just Desvern ve desenvolupant des de l'any 2015. Poden sol·licitar la subvenció les empreses de qualsevol tipus i naturalesa ubicades en una radi de 30 km del municipi de Sant Just, per tal de contractar i formar durant 9 mesos a 6 persones aturades en cerca activa de feina.

Enguany i com a novetat d'aquesta edició del Programa 3+6 s'ha afegit una clàusula que obliga a l’empresa beneficiària a mantenir la relació contractual amb les persones participants almenys 3 mesos després de la finalització del programa. Posteriorment, l’empresa haurà d’incorporar almenys dues de les sis persones amb un contracte d’almenys 1 any de durada. en cas que no es compleixi amb aquesta obligació es penalitzarà econòmicament a l’empresa beneficiària de la subvenció per incompliment del compromís d’inserció laboral una vegada finalitzat el període de 9 mesos.

Novament  l’empresa  beneficiària haurà d’atendre, de manera prioritària, a persones amb discapacitat (física, intel·lectual, sensorial) i/o en tractament de salut mental, que en aquesta ocasió seran derivades per propi Ajuntament.

També en aquesta edició s’han determinat 200 h mínimes de formació en competències tècniques, així com de 10 h de formació en competències transversals, i de  20 h d’orientació individual/grupal que s’hauran d’impartir en l’horari laboral, per tal de millorar l’ocupabilitat de les 6 persones participants al programa. L’objectiu és que les persones participants, a part de rebre formació in situ (mentre treballen a l’empresa), rebin també formació que puguin acreditar i serveixi per actualitzar/complimentar el seu Curriculum Vitae.

 Amb aquesta mesura es pretén, per una banda, ajudar a l’empresa en el reclutament de talent donat el valor afegir que suposa la formació a mida, i per l’altra, millorar l’ocupabilitat de les persones aturades amb dificultats d'cinserció al món laboral.

 

Bases de regulació de la subvenció per a l'execució del Programa 3+6 2019: Enllaç