FER EL PLA D'EMPRESA

Quan es vol posar en marxa una idea de negoci és important començar elaborant el Pla d’empresa. El Pla d’empresa és de gran utilitat, tant internament –com a reflexió per a la persona emprenedora–, com externament, en posar en marxa el negoci.
Pensa que segurament te’l demanaran per tenir accés a crèdits, capitalitzar atur, etc.

El PLA D’EMPRESA és un document escrit en què s’explica i es detalla el projecte d’una nova empresa, tenint en compte tots els elements rellevants, els recursos necessaris i les accions que cal dur a terme per posar en marxa el nou projecte empresarial. Trobareu la guia per elaborar el Pla d’Empresa en aquest enllaç.

A l’hora de definir el teu projecte empresarial has de tenir en compte diferents elements (màrqueting, fiscalitat, gestió, entre d'altres). Doneu-vos d'alta del servei Emprenedoria si voleu assessorament personalitzat per realitzar el vostre Pla d'empresa.

Un cop tingueu fet el Pla d'Empresa, si necessiteu un local on instal·lar la vostra empresa, PROMUNSA us ofereix espais on ubicar-la (ESPAI EMPRÈN al Mas Lluí, ESPAIS CREATIUS a Sant Just Diagonal, etc.).

LLISTA DE RECURSOS (Generalitat de Catalunya)

·         Com fer el pla economicofinancer

·         Les claus per realitzar un bon pla d'empresa

·         Com assegurar cobraments i pagaments

·         Contractació Laboral

·         Decret de promoció de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques

·         Eines per elaborar el model de negoci