PROGRAMA D'INTERNACIONALITZACIÓ D'EMPRESES

"En el marc d’una economia progressivament globalitzada, l’activitat exportadora de les empreses guanya relleu com a indicador. Una major proporció exportadora indicarà un major esforç de penetració en mercats més difícils i, en el fons, una major competitivitat empresarial". Anuari de la Pime Calana 2012.

Des del Servei de Promoció Econòmica, ens impliquem en la millora competitiva de les empreses amb la INTERNACIONALITZACIÓ com a eix principal i amb aquest propòsit estem liderant un programa supramunicipal amb dos objectius: Sensibilitzar les empreses sobre la necessitat d'internacionalitzar-se i millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses a través de la seva internacionalització.

Dins d'aquest programa, hem dissenyat una sèrie de serveis que estan a la vostra disposició:

  1. per a grups: jornades i seminaris de sensibilització i formació sobre temes de comerç internacional i/o enfocats a exportar un país determinat, etc. Aquests serveis s'aniran publicant en als diversos espais d'aquesta mateixa web de Promoció Econòmica i per altres canals habituals (butlletí de notícies per a empreses, etc.)
  2. indididualitzats: assessorament i acompanyament per ajudar les empreses a fer el seu "Pla d'exportació / internacionalització".

RELACIÓ DE SERVEIS:

Formació per a la capacitació i estratègia internacional

Formació sobre posicionament web i màrqueting digital

Assessorament i seguiment individualitzat

Dinamització envers la internacionalització

Difusió d’informació per la internacionalització (Butlletí-e - notícies per a empreses)

Foment de l’ocupació al sector exterior

A més, a més, aquí trobareu recursos per inciciar-vos en el procés d'internacionalització:

Publicacions i articles d'interès

Enllaços d'interès