Exportmetropolis

El teu mercat, el món

 

Què és?

És una iniciativa de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB que amb la col·laboració dels Ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern té com objectiu assessorar i acompanyar  empreses en el seu procés d'internacionalització.

 

A qui s'adreça?

Empreses individuals, microempreses i Pimes de productes i serveis de qualsevol sector, sense o amb poca experiència a nivell internacional i que vulguin iniciar un procés d'exportació.

 

Què s'ofereix?

 • Sessió de formació bàsica sobre negoci internacional (5 hores de durada). 26 de juny. Centre Serveis el Pla. Sant Feliu de Llobregat.
 • Informe individual sobre potencial internacional i oportunitats de negocia l'exterior.
 • Participació en accions de promoció internacional.
 • Certificació de participació en el projecte Exportmetropolis.

Fases

 • Fase 1: Assessorament
 • Sessió de formació bàsica sobre Negoci Internacional (5 hores)
             Internacionalització del model de negoci: per què exportar?
             El pla de negoci internacional.
             Selecció de mercat més interessant per a l'empresa.
             Localització dels clients potencials de l'empresa en els mercats internacionals.
             Comunicar el producte/servei a nivell internacional.
             Principals fonts d'informació.
  • Anàlisi de l'empresa
              Elaboració d'una diagnosi del potencial exportador de l'empresa participant.
              Punts forts i punts febles de l'empresa.
              El departament internacional de la microempresa.
              Recomanacions finals.
 • Fase 2: Promoció internacional
  • Participació
   Un màxim de 21 empreses participen en accions sectorials en mercats europeus: fires internacionals, missions empresarials, viatges individuals, trobades amb compradors, etc.
   Aquestes accions s'adaptaran a les característiques, necessitats i capacitat econòmica de les empreses participants.

Informació tècnica

La fase 1 és totalment gratuïta, mentre que les despeses (viatges, acreditacions, allotjament, etc;)  derivades de la participació en les accions de la fase 2 que voluntàriament es vulgui participar, aniran a càrrec de l'empresa. La participació en la fase 1 d'assessorament no implica forçosament la participació de l'empresa en la fase 2 de promoció internacional.

 

Inscripcions i informació