EMPRESA EDUCADORA

 

 

L'Ajuntament de Sant Just Desvern (Educació i Promoció Econòmica) ofereixen la possibilitat d'establir un Conveni amb l'Ajuntament de Sant Just Desvern per poder acollir estudiants en pràctiques del nostre municipi a la vostra empresa i contribuir així a completar la seva formació i millorar la seva ocupabilitat amb la consecució d'experiència laboral.

Més informació d'edicions anteriors.