CONTRACTACIÓ JUSTA 2019

 El ple de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, ha aprovat la subvencio Contractació Justa 2019, en règim de concurrència competitiva per la contractació de persones aturades durant l'any 2019 per a empreses que hagin gestionat alguna oferta de treball, a través del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Seran subvencionables les contractacions produïdes en qualsevol moment de l’any 2019, amb una durada mínima de 6 mesos i que compleixin les condicions previstes en les bases.

Es tracta d’una subvenció 100% finançada per l’Ajuntament que compta amb una dotació de 30.000 €. Un cop arribat a l’import màxim de 30.000,00 € no s’atorgaran més subvencions.

Les empreses i persones autònomes podran optar a 3 línies de subvenció diferent, amb  un màxim de 4.500 €, per contractació efectuada

El termini per a presentar la sol·licitud ja està obert i finalitza el 31 de desembre de 2019. 

Enllaç a les bases de la subvenció 

Enllaç als models per a sol·licitar la subvenció   

(al punt 14. Promoció econòmica)