Reduir costos i optimitzar resultats en operacions de Comerç Exterior

Objectiu

Identificar els diferents elements que intervenen en les operacions de comerç exterior i els costos que impliquen directa i indirectament, a fi i efecte d'optimitzar-los, tot mantenint les exigències de qualitat i servei de l’empresa.

 

Continguts

Sessió 1. Costos administratius (En aquesta sessió utilitzem tècniques de gamificació amb Funtraders, el joc del comerç exterior):
• Objectius:
- Conèixer els diferents elements que intervenen en una operació de comerç exterior i la seva relació.
- Conèixer els tràmits administratius més habituals, calcular els costos que representen per l’empresa i per l’operació en concret.
• Continguts:
- Elements que intervenen en les operacions de comerç exterior.
- Certificats i permisos.
- Assegurances.
- Documentació comercial.

Sessió 2. Costos logístics:
• Objectiu:
- Conèixer els principals costos logístics que comporta una operació de comerç internacional, calcular-los i establir les millors alternatives per l’empresa.
• Continguts:
- Planificació cadena subministrament, adaptació de la mercaderia, preparació enviament mercaderia.
- Transport:
* Elecció modalitat de transport.
* Tipus d’enviament (FCL, LCL, granel...).
* Càlcul de preu segons Incoterm.

Sessió 3. Costos fiscals:
• Objectiu:
- Conèixer i optimitzar, quan sigui possible, els costos fiscals específics de les operacions de comerç exterior, diferenciant comerç intracomunitaris i amb tercers països.
• Continguts:
- Requeriments duaners.
- D UA i DV1.
- Càlcul drets aranzelaris i IVA.
- Fiscalitat de les Operacions Intracomunitàries.

Sessió 4. Costos financers:
• Objectius:
- Saber les despeses financeres que pot comportar el cobrament i el finançament d’una operació de comerç exterior.
- Conèixer els riscos que impliquen les operacions en divisa i com escollir la millor alternativa en cada cas per optimitzar la rendibilitat de les operacions.
• Continguts:
- Costos dels diferents mitjans de pagament/cobrament.
- Com escollir el mitja de pagament / cobrament idoni en cada operació.
- Càlcul de costos del pre-finançament i post finançament de les exportacions.
- Càlcul dels costos dels finançaments d’importació.
- Càlcul cobertures de risc de canvi amb diferents productes.
- Costos del finançament especialitzat (Factoring, Forfaiting, Confirming

 

Destinataris

Gerents de pimes, directors/es d’àrea funcional, directors/es comercials, CEO, responsables d’exportació/importació,
personal de les diferents àrees de l’empresa implicades en la internacionalització (logística, administració, comercial i financera), i, persones emprenedores i autònomes adreçades al mercat internacional.

 

Calendari 

Data: 16, 23 i 30 d'octubre i 6 de novembre de 2019
Horari: 10:00 a 14:00 h
Lloc: Centre Cívic Joan Maragall | C. Major, 17 | 08960 Sant Just Desvern

A càrrec dels experts Lucía Ratera Alonso i Ramón Pau Mateo de Funtraders Ludoformación, SL (Funtraders)

 

INSCRIPCIÓ