Bases genèriques que han de regir el procés de selecció i contractació de persones en atur per a plans d'ocupació municipals, anys 2016-19

A continuació publiquem les Bases genèriques (clicar) que regiran els processos de selecció i contractació de persones en atur per a plans d'ocupació municipals dels any 2016 a 2019, cofinançats per d'altres administracions (DIBA, AMB, SOC).