FORMULARI ALTA PERSONA EMPRENEDORA

Dades Personals
Nom: Cognoms:
DNI: Email:
Telèfon 1: Telèfon 2:
Sexe:
Home Dona
Perfil acadèmic:
Sense estudis
Primària
Secundària
Secundària superior
Terciària (estudis universitaris)
Tinc interes a:
Rebre informació general
Rebre assessorament concret sobre el meu projecte
Rebre assessorament per elaborar el Pla d'empresa
Rebre informació dels cursos de formació i/o jornades empresarials per a persones emprenedores
Informació sobre locals disponibles al municipi
Rebre informació per iniciar una activitat al municipi (llicència d'activitat, obres ...)
Rebre altres informacions